dodano: 2021-12-27 15:56:00 edycja: 2021-12-28 00:56:15 autor: 59 odsłon: 1909

40-ta Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia rocznicy składamy podziękowanie.

Wszystkim gościom, szczególnie Bogdanowi Smyczyńskiemu, Janowi Pełka i Urszuli Kubik (internowanym w Stanie Wojennym) i parafianom za liczny udział i wsparcie. Bóg zapłać!27 grudnia 2021r. 28 grudnia 2021r. 59 1909