loading...
23 maja , im.: Leoncjusza, Michała, Renaty
Poniedziałek V tygodnia okresu wielkanocnego

Galeria

Polecane

<form action="https://www.paypal.com/donate" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="8EZ77SAKDKMK2" />
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donate_LG.gif" border="0" name="submit" title="PayPal - The safer, easier way to pay online!" alt="Donate with PayPal button" />
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1" />
</form>

 


  • Nabożeństwa Majowe

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-05-03 2770
  • Droga Krzyżowa poprowadzona przez młodzież

     

     

    31 marca 2153 4