loading...
29 listopada , im.: Błażeja, Margerity, Saturnina
Poniedziałek tygodnia adwentu

Galeria

Polecane

<form action="https://www.paypal.com/donate" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="8EZ77SAKDKMK2" />
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donate_LG.gif" border="0" name="submit" title="PayPal - The safer, easier way to pay online!" alt="Donate with PayPal button" />
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1" />
</form>

 


 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP

  Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Uroczystości Wniebowzięcia NMP składamy podziękowanie.

  18 sierpnia 816
 • Katecheza

  Dzieciom i młodzieży życzymy wiele  zapału i wytrwałości w zdobywaniu  wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego  w procesie  kształtowania dzieci i młodzieży.

  08 września 1646
 • Droga Krzyzowa z udziałem młodzieży

  Rewolucja pięknych ludzi” z takim hasłem  szliśmy   Ekstremalną Drogą Krzyżową. Sama inicjatywa jest  wędrowaniem wyznaczoną  trasą połączonym z rozważaniem ostatnich chwil ziemskiego życia  Pana Jezusa. 

  30 marca 1293 1 5