loading...
10 sierpnia , im.: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Środa XVIII tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Wawrzyńca

Galeria

Sprawozdanie finansowe za rok 2021-2022

Zestawienie finansowe, które ukazuje wkład pieniężny Parafian, ich ofiarność oraz troskę o otrzymanie i rozwój naszej wspólnoty Parafialnej. Przy tej okazji trzeba wspomnieć tych wszystkich, którzy swoją bezinteresowną pracą, dziesiątkami godzin, życzliwością oraz cennymi i życzliwymi radami – złożyli dary, których nie obejmują statystyki i sprawozdania. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za złożone ofiary na cele charytatywne w archidiecezji Seattle poprzez uczestnictwo w dorocznej zbiórce. Dziękuję Wam wszystkim Drodzy Parafianie, którzy modlitwą i owocami swojego trudu przyczyniacie się do utrzymania naszej Parafii. Niech Bóg wynagrodzi swą łaską i błogosławieństwem każde dobro. Bóg zapłać!