loading...

Galery

13 lipca (2021)

Wedding Congratulations

Fiorella and Peter Johns                  

 

13 lipca (2021)

A Coffee Hour

A coffee hour social will be held after the 9 o’clock Mass on Sunday, July 25th.  We will pick up our coffee and refreshments at the parish hall and then visit in the outdoor courtyard in front of the rectory.  Bring finger foods or baked goods to share if you wish, or just bring yourself.  All are welcome!

 

2 sierpnia (2021)

Bulletin

Eightteenth Sunday

13 lipca (2021)

Annual Catholic Appeal

Total contributions: $8,180! of our goal of $7,900.  I am extremely  grateful to all of you for the strength , financial commitment and generosity. Through the Appeal, we nourish our children both spiritually and  intellectually in our fine Catholic schools and religious  education programs. And through our Catholic Charities, we protect the disadvantaged, innocent and vulnerable. As Catholics, we are called to embrace and care for all in need.                        

 

1 lipca (2021)

Congratulations on Andrew Bruenn achievement

We want to congratulate Andrew Bruenn on his graduation from bootcamps on July 1,  in San Diego. He must be extremely happy to accomplish this program after so much dedication and effort he put into it. We are proud of him, and we are happy to know that he achieved his aim. We would like to wish him all the best in his future career and personal life. He is a great person and deserve all the best.


 

1 lipca (2021)

Congratulations

25 czerwca (2021)

Wedding Congratulations

Mike & Juliana 

Wedding Congratulations To: Mike & Juliana. May God Bless them in their life together as a married couple with prosperity and faith filled family happiness .

7 czerwca (2021)

Corpus Christi

During Tacoma weather we once again witnessed our faith in the real presence of God in the Eucharist. We would like to express our sincere gratitude to everyone, who with great dedication joined in  preparing this celebration. As always the foundation is laid by our brave workers: Kevin Cools,  Randy Young, Staszek Glina, Wieslaw Szczepanski, Mirosław Srebro . The following parish groups deserve special thanks for setting up and decorating each station: Pastoral   Council, Rosary Society, First Communion parents  .  In song, for the glory of God, we were tirelessly led by our organists, Maher Naber and Bernard Jedraszczyk and cantor Monika Bruenn and Ewa Anucinska. Thanks to Zbigniew Kaszewicz for  the mobile sound  system.    Special thanks to our faithful highlanders for  carrying the baldachim.  We cannot omit thanking our brave altar servers and flower girls. And the   lectors, ushers, and finally the entire praying parish  community? To everyone for everything a great „May God reward you!”

 


czytaj więcej artykułów...
13 lipca (2021)

A Coffee Hour

A coffee hour social will be held after the 9 o’clock Mass on Sunday, July 25th.  We will pick up our coffee and refreshments at the parish hall and then visit in the outdoor courtyard in front of the rectory.  Bring finger foods or baked goods to share if you wish, or just bring yourself.  All are welcome!

 

13 lipca (2021)

Wedding Congratulations

Fiorella and Peter Johns                  

 

1 lipca (2021)

Congratulations

1 lipca (2021)

Congratulations on Andrew Bruenn achievement

We want to congratulate Andrew Bruenn on his graduation from bootcamps on July 1,  in San Diego. He must be extremely happy to accomplish this program after so much dedication and effort he put into it. We are proud of him, and we are happy to know that he achieved his aim. We would like to wish him all the best in his future career and personal life. He is a great person and deserve all the best.


 

2 sierpnia (2021)

Bulletin

Eightteenth Sunday

25 czerwca (2021)

Wedding Congratulations

Mike & Juliana 

Wedding Congratulations To: Mike & Juliana. May God Bless them in their life together as a married couple with prosperity and faith filled family happiness .


czytaj więcej artykułów...
13 lipca (2021)

A Coffee Hour

A coffee hour social will be held after the 9 o’clock Mass on Sunday, July 25th.  We will pick up our coffee and refreshments at the parish hall and then visit in the outdoor courtyard in front of the rectory.  Bring finger foods or baked goods to share if you wish, or just bring yourself.  All are welcome!

 

2 sierpnia (2021)

Bulletin

Eightteenth Sunday


czytaj więcej

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-23.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Księga Psalmów 95(94),1-2.6-7c.7d-9.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: «Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła
Polska Parafia w Tacoma, Wa U.S.A. Sts. Peter & Paul Roman Catholic Parish

3422 East Portland Ave. Tacoma WA. 98404

Gdzie nas znajdziesz

Nawiguj

Msze św. niedzielne ENG

Sobota: 6pm Msza św jako niedzielna (PL)
Niedziela: 9am (EN) 11am (PL) / 5pm (EN)

Msze św. niedzielne ENG

Sobota: 6pm Msza św jako niedzielna (PL)
Niedziela: 9am (EN) 11am (PL) / 5pm (EN)