loading...
22 września , im.: Maury, Milany, Tomasza
Piątek XXIV tygodnia okresu zwykłego

Galeria

Modlitwa za Ukrainę w czasie wojny

To, co dzieje się dziś w Ukrainie, powinno być dla nas, chrześcijan, wyzwaniem i mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania się w modlitwę o przywrócenie pokoju w ogarniętej wojną Ukrainie. Powinniśmy także, w miarę swoich możliwości, wspierać Ukrainę w jej materialnych potrzebach i wspierać tych, którzy przed wojną będą uciekać z Ukrainy 

Panie, Boże, Panie naszego zbawienia, Boże jedyny, który czynisz cuda, wejrzyj teraz łaskawie z miłosierdziem i łaską na swój pokorny lud, i wysłuchaj miłosiernie, i zmiłuj się nad nami.
Bo nasi wrogowie walczą przeciwko nam, by rozerwać nas i zniszczyć nas, i nasze świątynie. Ty sam wiesz wszystko, co oni myślą przeciwko nam i że nie możemy stanąć przed nimi, jeśli nam nie pomożesz.

Jak kiedyś w czasach Mojżesza, za jego pośrednictwem naród żydowski usłyszał Twoje słowa: Bądźcie odważni, stójcie, a zobaczycie zbawienie Pana, którego On dzisiaj dokona. Albowiem Pan zwycięży przez nas, słuchajcie. A kiedy to usłyszeli, byli spokojni na duchu. Przemów do nas i dzisiaj, i powstań jako Potężny, wyciągnij Siły Twej potężną broń i skieruj ją przeciwko tym, którzy powstają niesprawiedliwie przeciwko nam, i wyzwól to, co nam odebrali.

Panie, Boże nasz, weź swoją broń i tarczę, i powstań, aby nam pomóc. Powiedz naszej duszy: Ja jestem twoim zbawieniem, niech się zawstydzą ci, którzy chcą odebrać nam życie, niech powrócą zawstydzeni wszyscy, którzy knują zło przeciwko nam.

Panie Boże nasz, Zbawicielu nasz, Twierdzo i Nadziejo nasza, i Pomocy nasza, nie pamiętaj nieprawości i niesprawiedliwości Twojego ludu i nie odwracaj się od nas w mocy Twego gniewu, ale w Twym miłosierdziu i dobrodziejstwach, Dobry Boże, nawiedź sług Twoich i daj zwycięstwo naszemu wojsku, które w Tobie pokłada nadzieję, zwycięstwo nad wrogami, tak jak dałeś chwalebne zwycięstwa Mojżeszowi nad Amalekiem, Gedeonowi nad Madianitami, Dawidowi nad Goliatem i wielu innym Twoim sługom, którzy nie na swój oręż, lecz w Tobie, prawdziwym Bogu, pokładali nadzieję, który zbawić może tych, którzy Tobie zaufali.

Dopomóż nam, Boże, nasz Zbawicielu, na chwałę Twego świętego imienia, aby nasi nieprzyjaciele nie mówili: Bóg ich opuścił i nie wybawi ich, ani nie zbawi, ani nie uratuje z rąk naszych.

Ale Ty, prawdziwy Panie i Boże nasz, w którego wierzymy i któremu ufamy, nie rozczaruj nas, którzy oczekują Twej łaski, ale czyń z nami znaki dla naszego dobra, aby ci, którzy nas nienawidzą i nasza wiara, widzieli i niech zawstydzą się oni, i aby wszystkie krańce ziemi zobaczyły, że Ty jesteś Bogiem, a my Twoim ludem. Bo Ty jesteś Ochroną, Pomocą i Zwycięstwem tych, którzy pokładają w Tobie nadzieję, i Tobie oddajemy chwałę, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.