loading...
29 listopada , im.: Błażeja, Margerity, Saturnina
Poniedziałek tygodnia adwentu

Galeria

Protokół Spotkania Rady Parafialnej

                                 

Wtorek, Październik 5, 2021 at 7:30 pm.

 1. Otwarcie Spotkania

Ks. Jacek Nowak rozpoczął spotkanie modlitwą, po czym członek rady Elwira Wesołowska spisała obecność radnych oraz zgromadzonych parafian,rozdała plan spotkania oraz poinformowała że podczas spotkania rozmowy są rejestrowane poprzez “meeting minutes”.

 1. Tematy Spotkania
 • Naprawa systemu deszczowego przy budynku parafialnym.

Tymczasowa naprawa odpływu zda funkcje tylko na jakiś okres.Wymagane są trzy wyceny z profesjonalnej i ubezpieczonej firmy.Parafianie nie powinni podejmować się sami napraw tego typu ze względu na odpowiedzialność.Naprawa odpływu jest na ten czas druga w kolejności potrzebnych napraw.

 • Zastępujący polski Ksiądz z Chicago będzie prowadził msze święte w Listopadzie 2021 podczas wakacji proboszcza. Angielskie msze w ciągu tygodnia będą po polsku.  Natomiast msze niedzielne o 9 oraz 17 po łacinie.
 • Bierzmowanie

Było to błogosławieństwo dla naszej wspólnoty gościć Arcybiskupa Seattle podczasbierzmowania w Niedziele, Wrzesień 19, 2021.Sporo czasu minęło od goszczenia Arcybiskupa w naszej parafii.Ks. Proboszcz ma zaplanowane osobiste spotkanie z Arcybiskupem.

 • Wymiana pieca gazowego w budynku parafialnym.

Podczas kontroli, PSE wykryło przeciek gazu po czym piec został wyłączony z zakazem używania.Uzyskano trzy wyceny na wymianę pieca i rada finansowa potwierdziła wydatek.Evergreen Energy z najniższą wyceną $4,380 za nowy piec o identycznych parametrach dokona naprawy w Sobotę 9-tego Października, która także naprawiła A/C bezpłatnie.Ten wydatek będzie zgłoszony do Archidiecezji o potwierdzenie użycia funduszy z parafialnego konta. Pojawiła się sugestia, aby piec pozostał wyłączony by nie ponosić kosztów, ale ze względu na nadchodzącą zimę konieczne jest ogrzewanie budynku, aby nie popękały rury.Wszyscy są proszeni o hojne datki na cele napraw, do których przeznaczone są “żółte kopertki”.

Rada Finansowa zmieniła nazwę IMP na Building Fund and Church Repair, wszystkie składki z przeznaczonych kopert będą wyłącznie używane na zatwierdzone naprawy, które będą ogłoszone w biuletynie. Dotychczasowe składki na IMP były nieznaczne, a podczas zamknięcia kościoła wogóle nie było datków na ten fundusz, pomimo stałych wydatków.

 • Zabezpieczenie/Naprawa okien witrażowych.

  Witraże oraz ochraniające je panele wymagają naprawy. Otrzymaliśmy wycenę na $64,000, aczkolwiek wymagane są przynajmniej jeszcze dwie wyceny z bardziej możliwie dostępną wyceną.Wiele lat wstecz parafia otrzymała wycenę na tylko częściową naprawę za $15,000.00.Na dzień dzisiejszy witraże i panele ochraniające są na trzecim miejscu do naprawy.

  Budżet

 • Księgowa wraz z Prezydentem Rady Finansowej spędzili wiele godzin i dni na dokładnym przeglądzie wszystkich danych finansowych z roku 2019-2020 w celu stworzenia parafialnego Budżetu na rok 2020/2021. Jest pierwszy w historii naszej parafii budżet, do tej pory poprzednie lata parafia funkcjonowała bez budżetu.Podczas przeglądu finansowego z ostatnich kilku lat, zostały wykryte błędy niepoprawne kategorowanie wydatków, czy zsumowane (lump sum) razem.Budżet 20/21 zawiera detalowe kategorie na podstawie sugestii z diecezji, gdzie parafia ma funkcjonować na “black” dochodzie, nie na “czerwono” stracie.Budżet 20/21 został potwierdzony przez Radę Finansowa i będzie zaprezentowany Archidiecezji w Seattle.

  Obecnie wdrożone są procedury, które pomogą parafii zrealizować zaplanowany budżet. Obcięte zostały niektóre koszty: wypłata księgowej, sprzątanie oraz 50% kosztu pielęgnacji terenu przy parafii.  Koszty napraw lub nagłych wydatków będą opublikowane w biuletynie i na parafialnej stronie internetowej. W wyniku niespodziewanych wydatków, parafianie będą proszeni o dodatkowe wsparcie finansowe. 

  Księgowa została poproszona o przygotowanie dwóch osobnych raportów: jeden z okresu Ks. Bolda 7/1/20 do 9/30/20 wykazując dochody oraz wydatki; oraz drugi osobny raport z okresu Ks. Nowak 10/1/20 do 6/30/21.Księgowa poinformowała, że taki raport niepoprawnie odzwierciedli dane ponieważ były zaczęte projekty/wydatki za czasu Ks. E. Bolda, a zostały zakończone/zapłacone już za czasu Ks. J. Nowak.Księgowa także odpowiedziała na zadane pytanie w związku z kątem bankowym poprzez diecezje z powodu korzystnych oprocentowań, oraz potwierdziła że checking oraz savigs konta są w “good standing” (dobrym stanie).

   

 • Wybór na Przewodniczącego Rady Parafialnej
 • Ks. Proboszcz zarządził wybór na funkcje Przewodniczącego Rady Parafialnej, tak jak Rada Finansowa wydelegowała Przewodniczącego by przewodniczył.Radni podjęli się głosowania ale bez konkluzji dlatego też zaproponowane zostało przeniesienie głosowania na następne spotkanie, podczas gdy będzie więcej obecnych członków rady.

 • Raport Radnych
 • Podczas spotkania padło pytanie czy parafia jest w stanie “survive” (przeżyć) opłacić miesięczne rachunki oraz jaki jest stan konta. Księgowa potwierdzająco oznajmiła, że parafia jest w stanie płacić miesięczne rachunki, oraz wiedza o stanie konta jest dostępna członkom rady finansowej.
 • Jeśli część polskich parafian ma obawy i pragną temu zapobiec są zachęcani do czynnego uczestnictwa w mszach świętych oraz hojnym wspieraniu finansowym naszej wspólnej parafii.

 • Jest ogólne zrozumienie, że Archidiecezja ma autorytet by zamknąć naszą parafie jeśli obecność wśród polskiej grupy pomniejszy się. 
 •  
 • W grupie amerykańskiej, szczególnie na mszy niedzielnej o godz. 17 liczebność uczestników i datki są znacznie wyższe niż przed okresem pandemii.
 •  

 • Raport Parafian/Gosci
 • Zasugerowane zostało, aby ogłoszać do rejestrowania się w naszej parafii oraz zachęcanie do składania donacji na potrzebne naprawy, ponieważ nie wszyscy uczestniczą w systemie “kopertek” stałego finansowego wspierania parafii.
 •  

 • Parafianin wyraził potrzebę uregulowania lub naprawę systemu nagłośnienia lub samych mikrofonów w kościele.
 •  

 • Zebrani parafianie podczas spotkania, pojedynczo wyrazili wdzięczność za dotychczasową posługę Ks. Jacka Nowaka i doceniają jego zapał w prowadzeniu ich poprzez liturgie bliżej Boga, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii przez które przechodzi naród.  Padły słowa podziękowania, potwierdzenie wsparcie oraz jak wielkim błogosławieństwem jest możliwości uczestnictwa na mszach świętych w naszej parafii pod duchowym kierownictwem proboszcza.
 •  

 • Następne spotkanie Rady Parafialnej w Listopadzie 2, 2021 19:30.
 • Zamknięcie Spotknia
 • Ks. Proboszcz zakończył spotkanie modlitwą.