loading...
20 kwietnia , im.: Agnieszki, Amalii, Czecha
Wtorek II tygodnia okresu wielkanocnego

Galeria

9 kwietnia (2021)

Wielkanoc

Kolejny raz stajemy w progu celebracji najważniejszego wydarzenia w historii wiary                     i ludzkości – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Misterum paschalne jest źródłem niewyczerpalnej nadziei na ziszczenie naszych najświętszych pragnień – miłości wiecznej, życia bez końca, radości niegasnącej, szczęścia bez miary, spotkania twarzą w twarz z Niewidzialnym.

18 kwietnia (2021)

Najnowszy biuletyn

Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone

30 marca (2021)

Droga Krzyzowa z udziałem młodzieży

Rewolucja pięknych ludzi” z takim hasłem  szliśmy   Ekstremalną Drogą Krzyżową. Sama inicjatywa jest  wędrowaniem wyznaczoną  trasą połączonym z rozważaniem ostatnich chwil ziemskiego życia  Pana Jezusa. 

4 kwietnia (2021)

Niedziela Palmowa

 

 

4 kwietnia (2021)

Wielki Czwartek

4 kwietnia (2021)

Wielki Piątek

4 kwietnia (2021)

Wielka Sobota

22 marca (2021)

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

(Dz. 57) "...Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek.   Odmawia się wraz z koronką.

 

22 marca (2021)

św. Faustyna

Sw. Jan Paweł II o Bozym miłosierdziu:

Od samego początku mojej posługi Piotrowej w Rzymie uważałem, że głoszenie tego orędzia [o Bożym miłosierdziu] to moje szczególne zadanie. Wyznaczyła  mi  je Opatrzność  w  dzisiejszej sytuacji  człowieka,  Kościoła i świata. Rzec by można, że to właśnie ta sytuacja wyznaczyła mi to orędzie jako moje zadanie przed Bogiem.

 


czytaj więcej artykułów...
22 marca (2021)

Z życia parafii

4 kwietnia (2021)

Wielki Piątek

22 marca (2021)

św. Faustyna

Sw. Jan Paweł II o Bozym miłosierdziu:

Od samego początku mojej posługi Piotrowej w Rzymie uważałem, że głoszenie tego orędzia [o Bożym miłosierdziu] to moje szczególne zadanie. Wyznaczyła  mi  je Opatrzność  w  dzisiejszej sytuacji  człowieka,  Kościoła i świata. Rzec by można, że to właśnie ta sytuacja wyznaczyła mi to orędzie jako moje zadanie przed Bogiem.

 

30 marca (2021)

Droga Krzyzowa z udziałem młodzieży

Rewolucja pięknych ludzi” z takim hasłem  szliśmy   Ekstremalną Drogą Krzyżową. Sama inicjatywa jest  wędrowaniem wyznaczoną  trasą połączonym z rozważaniem ostatnich chwil ziemskiego życia  Pana Jezusa. 

11 sierpnia (2020)

Festiwal


czytaj więcej artykułów...
22 marca (2021)

św. Faustyna

Sw. Jan Paweł II o Bozym miłosierdziu:

Od samego początku mojej posługi Piotrowej w Rzymie uważałem, że głoszenie tego orędzia [o Bożym miłosierdziu] to moje szczególne zadanie. Wyznaczyła  mi  je Opatrzność  w  dzisiejszej sytuacji  człowieka,  Kościoła i świata. Rzec by można, że to właśnie ta sytuacja wyznaczyła mi to orędzie jako moje zadanie przed Bogiem.

 

4 kwietnia (2021)

Wielki Czwartek

30 marca (2021)

Droga Krzyzowa z udziałem młodzieży

Rewolucja pięknych ludzi” z takim hasłem  szliśmy   Ekstremalną Drogą Krzyżową. Sama inicjatywa jest  wędrowaniem wyznaczoną  trasą połączonym z rozważaniem ostatnich chwil ziemskiego życia  Pana Jezusa. 


czytaj więcej

Ewangelia wg św. Jana 6,30-35.

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: "Dał im do jedzenia chleb z nieba"». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Księga Psalmów 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab.

Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Skłoń ku mnie Twe ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. W ręce Twoje powierzam ducha mego: Ty mnie odkupisz, Panie, Boże. Ja zaś pokładam ufność w Panu. Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem,   Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: wybaw mnie w swym miłosierdziu. Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, ukrywasz ich w swoim namiocie przed swarliwym językiem.

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła
Polska Parafia w Tacoma, Wa U.S.A. Sts. Peter & Paul Roman Catholic Parish

3422 East Portland Ave. Tacoma WA. 98404

Gdzie nas znajdziesz

Nawiguj

Msze św. niedzielne

Sobota: 6pm Msza św jako niedzielna (PL)
Niedziela: 9am (EN) 11am (PL) / 5pm (EN)

Msze św. w tygodniu

Poniedziałek:8am (EN)
Wtorek: Adoracja Najsw Sakramentu 10:30 11:00am
Msza św 11am      
Środa: 7:30pm (PL)
Piątek:7:30pm (PL)