Wersja Angielska  Polish flag

INTENCJE RÓŻAŃCOWE

KOŁO RÓŻAŃCOWE PRZY PARAFII ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwośc przyczyniania sie do tworzenia wspólnego dobra


Church corner
 
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 17 lipca 2016

Papież Franciszek Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! W dzisiejszej Ewangelii ewangelista Łukasz opowiada o Jezusie, który idąc do Jerozolimy, wszedł do pewnej wioski i został ugoszczony w domu dwóch sióstr: Marty i Marii (por. Łk 10, 38-42). Obie oferują gościnę Panu, ale czynią to na różne sposoby. Maria siada u stóp Jezusa i słucha Jego Słowa (por. w. 39), natomiast Marta jest całkowicie pochłonięta tym, co trzeba przygotować, i w pewnej chwili mówi do Jezusa: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła» (w.40). A Jezus jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba (...) tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona» (w. 41-42). W swoim zabieganiu i zatroskaniu Marcie grozi zapomnienie — a to jest problem — o rzeczy najważniejszej, to znaczy o obecności gościa, którym w tym przypadku był Jezus. Zapomina o obecności gościa. A gościowi nie wystarczy po prostu usłużyć, nakarmić go, zadbać o niego na wszelkie sposoby. Należy przede wszystkim go wysłuchać. Zapamiętajcie dobrze to słowo: wysłuchać! Gdyż gościa trzeba przyjąć jako osobę, z jej historią, jej sercem pełnym uczuć i myśli, tak aby mógł się naprawdę poczuć jak w rodzinie. Ale jeśli przyjmujesz gościa w swym domu i nadal robisz różne rzeczy, posadzisz go tam, on milczy i ty milczysz, to tak jakby był z kamienia — kamiennym gościem. Nie, gościa trzeba wysłuchać! Oczywiście, odpowiedź, której Jezus udziela Marcie — gdy mówi jej, że potrzeba tylko jednego — znajduje swój pełny sens w odniesieniu do słuchania Słowa samego Jezusa, tego Słowa, które oświeca i wspiera to wszystko, czym jesteśmy i co czynimy. Jeśli pójdziemy się pomodlić — na przykład — przed krzyżem i mówimy, mówimy, mówimy, a później stamtąd odchodzimy, nie słuchamy Jezusa! Nie pozwalamy, aby On przemawiał do naszego serca. Słuchanie: to jest kluczowe słowo. Nie zapominajcie! I nie powinniśmy zapominać, że w domu Marty i Marii Jezus jest nie tyle Panem i Nauczycielem, ile pielgrzymem i gościem. Tak więc Jego odpowiedź ma to pierwsze i najbardziej bezpośrednie znaczenie: «Marto, Marto, dlaczego robisz aż tak wiele dla gościa, że zapominasz o Jego obecności? — Kamienny gość! —
 

Aby Go przyjąć, nie potrzeba wiele; a wręcz potrzebne jest tylko jedno: wysłuchanie Go — oto słowo: wysłuchanie Go — okazanie Mu postawy braterskiej, tak aby zauważył, że jest w rodzinie, a nie w jakimś tymczasowym przytułku».


Tak rozumiana gościnność, która jest jednym z dzieł miłosierdzia, jawi się rzeczywiście jako cnota ludzka i chrześcijańska, cnota, której w dzisiejszym świecie grozi lekceważenie. Przybywa bowiem domów opieki i hospicjów, ale nie zawsze w tych miejscach okazywana jest prawdziwa gościnność. Powstają różne instytucje, które zajmują się wieloma formami chorób, samotności, marginalizacji, ale maleje możliwość, aby ten, kto jest cudzoziemcem, osobą z marginesu, wykluczoną, znalazł kogoś, kto zechce go wysłuchać — gdyż jest cudzoziemcem, uchodźcą, migrantem — wysłuchać tej bolesnej historii. Nawet we własnym domu, wśród swych najbliższych, może się zdarzyć, że łatwiej jest znaleźć usługi i różnego rodzaju opiekę niż zostać wysłuchanym i przyjętym. Dzisiaj jesteśmy tak bardzo pochłonięci, w szaleńczym pośpiechu, tyloma problemami — pewne z nich są nieważne — że brakuje nam zdolności słuchania. Jesteśmy nieustannie zajęci i w ten sposób nie mamy czasu, aby słuchać. A ja chciałbym was zapytać, zadać wam jedno pytanie, niech każdy odpowie w swoim sercu: czy ty, mężu, masz czas na wysłuchanie swej żony? A ty, kobieto, czy masz czas, aby wysłuchać swego męża? A wy, rodzice, czy macie czas, czas «do stracenia», aby wysłuchać swych dzieci? lub swoich dziadków, starców? «Ależ dziadkowie mówią ciągle to samo, są nudni...» — Ale potrzebują, by ich wysłuchano! Słuchanie. Proszę was, abyście nauczyli się słuchania i poświęcali temu więcej czasu. W zdolności słuchania tkwi korzeń pokoju.

Niech Maryja Panna, Matka słuchania i troskliwej służby, nauczy nas otwartości i gościnności wobec naszych braci i sióstr.

ROZKŁAD MSZY ŚW.
Sobota Msza św
jako niedzielna
6pm (Polska)

Niedziela Msze św.
9am (Angielska)
11am (Polska)
5pm (English)

Tygodniowe Msze św.

Poniedziałek:

8am (Angielska)
Wtorek:

Adoracja Najsw Sakramentu
10:30 11:00am
Msza św
11am (Angielska)
Środa:

7:30pm (Polska)
Piątek:

7:30pm (Polska)

Pierwszy Piątek miesiąca
Adoracja:
9:00-11:00 a.m. &
6:30-7:30 p.m.
Msza św:
11:00am (Angielska)
7:30pm (Polska)

Spowiedź św:

Pol godziny przed kazda msza sw z wyjatkiem poniedzialku i niedzieli o 5:00pm

Pierwsza Niedziela miesiąca:
Msza św 9 a.m. (Latin)
KONTAKTY
Sts. Peter & Paul Roman Catholic Parish

3422 East Portland Ave.
Tacoma WA. 98404
Telefon: (253)507-5861
Fax: (253)507-5863
Web. info and Email : Email Link
www.parafiatacoma.com
Ks. Eugeniusz Bolda,
(Society of Christ) Pastor
Parish Council:

Ewa Anucińska
Monika Anucińska
Jerzy Bilski
Kevin Cools
Zbigniew Kaszewicz
Paweł Kotlicki
Bożena Stuglik
Leokadia Zarębska
Bogdan Zawadzki